Pipa Nikula – photographer | Clarice Zdanski, USA – visual arts | Kaskimaan Hoivakoti Oy

Click to open the video

Exhibition at Ekenäs Gallery Perspektiv, Pipa Nikula, Clarice Zdanski, Vittorio Tonon & Evrim Özeskici worked together both communities:

Rossinne & Kaskimaan hoivakoti

Clarice Zdanski USA, Pipa Nikula Finland, Evrim Ozeskici Turkey, Vittorio Tonon Italy
Our project involved working with adults with physical and mental challenges. We spent three days at two different residential facilities, Rossinne and Kaskimaa. We wanted to paint sheets that would cover a teepee, because the teepee is a place that brings people together. The residents and staff at the centers welcomed us enthusiastically and with open hearts. In one center, another idea to create a “Tree of Hope” or “Tree of Joy” sprang spontaneously from the painting project. We made small objects to decorate the tree. In both centers, residents were asked what gave them joy or what their wishes were. Their words were written on ribbons that are also part of the installation. The project is important because through art we were able to communicate with others, regardless of
language or physical or mental condition. We would like to have the opportunity to develop our work further, not only in Finland, but in our own countries and elsewhere, because people want the world to be their home, even if they must stay in one place.

Projektimme käsitti työskentelyä aikuisten kanssa, joilla on fyysisiä ja henkisiä haasteita. Vietimme kolme päivää kahdessa eri asuintilassa, Rossinnessa ja Kaskimaassa. Halusimme maalata lakanoita, joilla peitettäisiin kota. Kotahan on paikka, joka tuo ihmiset yhteen. Keskusten asukkaat ja henkilökunta toivottivat meidät tervetulleiksi innostuneesti ja avoimesti. Yhdessä keskuksessa ajatukseni oli luoda “Toivon Puu” tai “Ilon Puu” spontaani maalausprojekti. Teimme pieniä esineitä koristamaan puuta. Molemmissa keskuksissa asukkailta kysyttiin, mikä antoi heille iloa tai mitä heidän toiveensa olivat. Heidän sanansa on kirjoitettu nauhoihin, jotka ovat myös osa teosta.
Hanke on tärkeä, koska taiteen kautta pystymme kommunikoimaan muiden kanssa kielestä tai fyysisestä tai henkisestä tilasta riippumatta. Haluamme mahdollisuuden kehittää työtämme edelleen paitsi Suomessa, myös omissa maissamme ja muualla. Ihmiset haluavat, että maailma on heidän kotinsa, vaikka heidän olisi pysyttävä yhdessä paikassa.

Vårt projekt handlade om att arbeta med vuxna med fysiska och psykiska utmaningar. Vi tillbringade tre dagar vid två olika bostadsområden, Rossinne och Kaskimaa. Vi ville måla lakan som skulle täcka en teepee, eftersom teepee är en plats som för samman människor. Invånarna och personalen på centra välkomnade oss entusiastiskt och med öppna hjärtan. I ett centrum sprang en annan idé att skapa ett “Tree of Hope” eller “Tree of Joy” spontant från målningsprojektet. Vi gjorde små föremål för att dekorera trädet. I båda centra frågades invånarna vad som gav dem glädje eller vad deras önskemål var. Deras ord skrevs på band som också ingår i installationen. Projektet är viktigt eftersom vi genom konst kunnat kommunicera med andra, oavsett språk eller fysiskt
eller psykiskt tillstånd. Vi vill ha möjlighet att utveckla vårt arbete vidare, inte bara i Finland utan i våra egna länder och på andra håll, för att människor vill att världen ska vara sitt hem, även om de måste stanna på ett ställe

 

Pipa Nikula – photographer

I am happy to be part of ISEAS symposium because for me, sharing is caring, I want to help others, to open up the human mind, and to have more international contacts. Most importantly, I want to share joy and love.

I have 54 years of life experience and I am a freelance photographer, nurse, and reiki-healer. I have offered black-and white photography workshops to mentally disabled people, and I have offered acting workshops to children in Finland and India. I have had more than twenty of my own photographic exhibitions, and a few joint exhibitions. I have travelled a lot and am familiar with the world, so I greatly value the peace and quiet of Raseborg. I will be happy to see Raseborg through the eyes of the international participants. I would like to do my work in nature.

 


Tahdon olla mukana symposiumissa, koska tahdon levittää hyvää oloa, koska tahdon avartaa ihmismieliä ja koska  kannatan kansainvälistä yhteistyötä,
 Olen fiskarsilainen freelance valokuvaaja ja mielisairaanhoitaja.
Minulla 54 vuoden elämänkokemus.
Omia valokuvanäyttelyitä takanani on yli kaksikymmentä, muutamia yhteisnäyttelyitä (paraikaa Karjalohjan Kylätalolla näyttely Martti Anttilan kanssa;Poluilla ja kujilla.)
mustavalkofilmi työpajoja, lasten näytelmäkerhon ohjausta.
Maailma on tullut tutuksi, joten osaan antaa suuren arvon Raaseporin rauhalle ja hiljaisuudelle.  iloitsisin nähdä Raaseporin, kansainvälisten ja muiden osallistujien silmin. Työpajani haluaisin toteuttaa luonnossa.

Clarice Zdanski, USA – visual arts

 

Clarice Zdanski is an artist, art historian, art educator, writer and translator on art. Her research work in art history, which ranges from the Italian Renaissance to art and travel in late nineteenth century Europe and current practices in art education, has always been concerned with how art is studied and its place in society. Zdanski’s writing on art has been published in scholarly journals and websites, and her art work is in private collections in Europe and the USA.

Homepage

Kaskimaan Hoivakoti Oy

Yhteisön esittely:
Kaskimaan hoivakoti oy tuottaa ympärivuorokautista tehostettua asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille. Hoivakoti on perustettu vuonna 2003 Svedjan tilalle. Hoivakoti sijoittuu rauhalliseen luontoympäristöön noin 6 km päähän karjaan keskustasta. Hoivakodissa asuvia kuntoutujia tuetaan asumisessa ja jokapäiväiseen arkeen osallistumisessa yksilöllisesti huomioiden fyysisyyden, psyykkisyyden ja sosiaalisuuden. Arvojamme yhteisössä ovat kodinomaisuus, viihtyvyys, yksilöllisyys, turvallisuus, tasavertaisuus, asiakaslähtöisyys ja yksityisyys. Yhteisössämme taide näkyy arkipäivissä seuraavasti:

-runojen tekemisenä

-keramiikkakurssille osallistumisena

taideterapiaan osallistumisena

-viriketoimintatuokioissa vesi/akryyli värimaalausten tekemisenä

-virikehetkissä piirtämisenä ja värityskuvien värittämisenä.

Töitä laitamme esille järjestämiimme juhliin, joihin on kutsuttu omaiset ja läheiset. Näin kaikki talossa vierailevat ja muut asukkaat pääsevät ihailemaan töitä. Yhteisössämme on aikaisemmin ollut palkattu taideterapeutti, joka piti viikoittain säännöllisesti asukkaille taideterapiaa. Kaikki se mitä hoivakodilla tehdään käsillä on taidetta. Asukkaat tykkäävät siitä erittäin paljon. Sosiaalinentaide voisi lisätä ja antaa kokemuksia asukkaille terapiana, ajankuluna, “saisi muuta ajateltavaa“, opetusta. Taide hyödyttää yhteiskuntaa mielestämme näkemysten antajana, taloudellisesti ja uskontona. Suurimpana esteenä taiteen toteutumiselle yhteisössä asukkaat pitävät omaa väsymystä, ei jaksa osallistua, liikunta rajoitteina.

Homepage


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s