Satu Halonen – theater | Mahmoud Saleh Mohammadi, Iran – Visual arts and performance arts | Mustion koulu

Click to open the video

Peta von Karis, Sanya Torkmorad-Jozavi, Satu Halonen & Mahmoud Saleh Mohammadi worked together both Swedish and Finnish schools.

Exhibition at http://www.luomulinna.fi by photographer Fabio Cito

Conclusion –  Finland & Sweden Murals

This unique project brought Finnish and Swedish speaking children together with four perfect strangers to make a new family of artists. The whole experience, from meeting to visiting schools and constructing a social activity has impacted all of us. The function of this project was to introduce new people to each other and to create a memory that we can all share, the murals capturing this special event. The universal language of art was able to bring different people together in unity. We hope to continue spreading humanity, art and peace for everyone.

Yhteenveto –    Kaksikielisiä Muraaleja

Tämä ainutlaatuinen projekti toi yhteen suomen- ja ruotsinkieliset lapset ja neljä alkujaan toisilleen tuntematonta taiteilijaa. Taitelijat hitsautuivat nopeasti toimivaksi ja lämpimäksi työhteisöksi. Koko kokemus; tutustuminen kouluihin ja työpajojen rakentaminen sosiaalisen taiteen näkökulmasta vaikutti meihin tekijöihin vahvasti. Tarkoitus oli tutustuttaa ihmisiä toisiinsa ja luoda siitä muistoja jotka sitten on ikuistettu kumpaankin kouluun seinämuraalin muodossa. Taide oli yhteinen kieli jonka avulla erilaiset ihmiset toimivat ja ilmaisivat itseään. Me taitelijat haluamme levittää inhimillisyyttä, taidetta ja rauhaa työskentelymme kautta.

Sammandrag – Tvåspråkiga väggmålningar

Detta unika projekt sammanförde de svenskspråkiga och finskspråkiga barnen med fyra konstnärer som från början inte kände varandra. Gruppen bildade snart en ny familj av konstnärer. Upplevelsen från att ha träffats till att besöka skolorna och grunda en verkstad med social aktivitet har påverkat oss alla. Meningen med detta projekt var att introducera nya människor åt varandra och skapa ett minne vi kunde alla dela, väggmålningarna i bägge skolorna fångar detta ögonblick. Konst som ett gemensamt språk enade oss och vi önskar sprida humanitet, konst och fred åt alla även i fortsättningen.

Satu Halonen – theater

Kasvokuva.Satu Halonen

MeSatu Halonen, born in Helsinki, now living in Inkoo.

I amActress, writer, drama teacher.

Education: Degree in performing arts ( Helsinki Polytechnic 2007)

Art formperforming arts; acting, physical comedy, clowning, writing. I am happy to be part of ISEAS because this is a great opportunity to bring artwork and drama directly to people, and to explore art together in everyday communal environments. I am also excited to meet other artists, as working with them will be inspirational. I have used applied theatre in projects with school children. We let children create their own “sequels” to our play, which we then returned to perform for them. The idea was to teach drama and its structures, but more importantly to let children learn their own influence and be storytellers, allowing them see their ideas brought to life. When their ideas became visible on stage, kids hopefully got the feeling that we saw and heard them and valued their opinions. Afterward, I wrote a short story based on the play and the kids’ ideas, and I gave it to school.

With further education I have deepened my skills, the main influences are: Meisner technology is taught by actor-director Steven Ditmyer (USA). Taina Mäki-Iso, clown. Angela de Castro, clown (UK). Spymonkey Comedy Team Teachers Aitor Basauri and Toby Parks (UK).


www.tositeatteri.fi.

Mahmoud Saleh Mohammadi, Iran – Visual arts and performance arts

I’m Mahmoud, an Iranian artist born in Tehran in 1979. I began my artistic career studying painting in Iran at an Art University, and continued my studies in Italy at the Academia di Brera, where I graduated in Painting specialising in Visual Arts. Now I live and work in Milan. My research is based on integrating the cultural, social, artistic, and relative using the language of contemporary, painting, installations and performance arts.

In 2014, I founded Spazio Nour, a creative Art Gallery in Milan that promotes dialogue between different visual, performing, and relative arts, and between the many ethnic groups and cultures that live together in the same building, “Bligny 42,” which is a famous palace in Milan!

The creation of the Spazio Nour space as a work of art has laid the foundations for an artistic dialogue through curatorial organizations, exhibitions, events, and workshops within the social, relational and intercultural. It acts as a final attempt to break down the social disadvantage (drugs, violence, prostitution) of the building, using an artistic and empathetic language, defined by my new idea of “Artempatia” ( Empathy Art ).

Homepage

Mustion koulu – Mustio elementary school

The medieval and communal village school of Mustio is the meeting place for the whole village. A safe, open, and caring community supports and teaches the children in their natural growth environment. Our school has extensive art education and various projects, especially among the older students. Our school has been involved in Katja Juhola’s social art projects before, and the experiences have been very positive. Social art enhances the children’s involvement and sense of belonging, and provides holistic experiences through art to support personal growth. We look forward to positive experiences and contacts in Iseas during the week to cheer up the traditional school life.


Mustion keskisuuri yhteisöllinen ja mukava kyläkoulu on koko kylän kohtaamispaikka. Turvallinen ja avoin, välittävä yhteisö tukee ja opettaa lasta hänen luonnollisessa kasvuympäristössään.

Koulussamme on paljon taidekasvatusta ja erilaisia projekteja varsinkin isompien oppilaiden keskuudessa.

Koulumme on ollut osana Katja Juholan projekteissa aiemminkin. Kokemukset näistä ovat olleet hyvin positiivisia.

Sosiaaalinen taide voisi lisätä lapsen osallisuuden ja kuuluvuudesta tunnetta Ja tarjota taiteen kautta holistisia elämyksiä henkilökohtaisen kasvun tueksi.

Odotamme Iseas viikolta positiivisia kokemuksia ja kontakteja piristämään perinteistä koulun arkea.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s